Titre XI : Naam (art. 275)

Art. 275. - De [Brusselse Hoofdstedelijke Regering (Ord. 17.7.2003, B.S. 7.10.2003)] bepaalt de schrijfwijze van de namen van de gemeenten en de gehuchten.

Laatste bijwerking

09.07.2007
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links