Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Verlenging van de avondklok in Brussel

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dhr. Vervoort, heeft op woensdag 18 november een besluit ondertekend ... [19.11.2020] AVCB

[Covid-19] De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 14 november past teststrategie aan

De IMC van 14 november heeft beslist de teststrategie aan te passen voor hoogrisicocontacten zonder symptomen. Een quarantaine ... [18.11.2020] CPAS

EU: overeenstemming over de begroting voor 2021-2027

De Europese instellingen hebben een akkoord bereikt over de volgende langetermijnbegroting van Europa en NextGenerationEU, ... [12.11.2020] -

Indirect bestuur – controle effectief vanaf 1 december 2020

Op 22 oktober 2020 heeft het Brussels parlement de ordonnantie tot wijziging van artikel 100 van de ordonnantie van 5 juli ... [12.11.2020] AVCB

Brulocalis is op zoek naar zijn/haar toekomstig hoofd van de Federatie van OCMW's.

Brulocalis is op zoek naar zijn/haar toekomstig hoofd van de Federatie van OCMW's. [10.11.2020] AVCB

Brulocalis is op zoek naar een adviseur in socioprofessionele integratie (M/V) voor de Federatie van OCMW's.

Een doorslaggevende functie ten dienste van lokale overheden. [10.11.2020] AVCB

Brulocalis is op zoek naar een adviseur beleid en gezondheidszorg (M/V) voor de Federatie van OCMW's.

Een doorslaggevende functie ten dienste van lokale overheden. [10.11.2020] AVCB

Brulocalis is op zoek naar een algemeen adviseur (M/V) voor de Federatie van OCMW's.

Een doorslaggevende functie ten dienste van lokale overheden.
 [10.11.2020] AVCB

Ordonnantie van 29 oktober 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristische logies als gevolg van de Covid-19-gezondheidscrisis

Op 16 oktober heeft het Brussels parlement op voorstel van de regering de verlenging goedgekeurd van de opschorting van de ... [10.11.2020] AVCB

Loonsverhoging ambtenaren: eenmalige premie voor het gemeentepersoneel van 500 euro bruto in 2020, komende onderhandelingen voor 2021-2024, gedeelde inspanning tussen Gewest en gemeenten.

[09.11.2020] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links