actualites

« Lokale Geluidsplannen »: de projectoproep voor Brusselse gemeenten en OCMW’s

Leefmilieu Brussel lanceert de projectoproep « Lokale Geluidsplannen » voor Brusselse gemeenten en OCMW’s van brusselse gewest. [16.09.2020] -

Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten – verwijzing naar de commissie Binnenlandse Zaken.

Op 10 juli 2020 heeft de Brusselse regering een ontwerp van ordonnantie neergelegd tot wijziging van artikel 100 van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten (verder “de ordonnantie”). Het ontwerp is op 16 juli 2020 verwezen ... [15.09.2020] AVCB

Gids van de Mobiliteit en de Verkeersveiligheid nr 58 is uit

Nr 58 van ons tijdschrift staat online [10.09.2020] AVCB

[COVID-19] De gemeenteraad tijdens de gezondheidscrisis – transparantie, democratie en gezondheid met elkaar verbinden

De gemeentebesturen hebben tijdens de coronacrisis een belangrijke rol gespeeld. Met het oog op de continuïteit van de openbare dienstverlening hebben ze naar het voorbeeld van de bedrijven hun werking moeten aanpassen. [01.09.2020] AVCB

Gemeentelijke vzw’s: een interpretatieve omzendbrief

De minister van Plaatselijke Besturen, de heer Bernard Clerfayt, geeft in een omzendbrief enkele verduidelijkingen bij de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten. Hiermee wil hij zorgen voor een harmonieuze en ondubbelzinnige ... [31.07.2020] -
Alle nieuwtjes
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links